Rådhuset

Flertalsgruppens klimafjentlige

100-års rige

Folkestyret er under afvikling på rådhuset. 

Flertalsgruppen bestående af A, SF, Enhedslisten, De Radikale og alternativet har med deres beslutning om at bygge et nyt rådhus sat al udvikling i stå.

Der i forvejen driftsunderskud i kommunen, en regnefejl på 40 mio.,nyt lån på 50 mio og flere lån på vej for blot at sikre driften. Så med beslutningen om at optage lån for 120-200 mio, er yderligere låntagning til anlægsinvesteringer nærmest umulig. Og dermed kan nye initiativer reelt kun gennemføres ved at skære i budgetterne.

Dette har flertalsgruppen jo allerede hårdhændet demonstreret med de vedtagne nedskæringer i ældreplejen, annoncering i lokalavisen og alt muligt andet.

Herudover er beslutnigen i direkte modstrid med intentionerne med sammenlægningen af de 4 kommuner - Langebæk, Møn, Præstø og Vordingborg - der blev gennemført med kommunalreformen i 2007.

Her sagde samtlige partier på rådhuset at kommunens administration skulle bredes ud i hele kommunen. Centralisering var et fy-ord, og nu mener man så det modsatte, og vil samle hele kommunens administration på et nyt rådhus i Vordingborg. Men det giver alt sammen god mening for flertalsgruppen, fordi byggeriet jo i virkeligheden er den længe ventede manifestation af deres lille forehavende. Nemlig at blive siddende på magten ved at holde sammen om magten/flertallet.


Og så er der jo klimaet. Opførelsen af et nyt rådhus er nok det værste en kommune kan gøre for klimaet. Udover at opføre et kulkraftværk, er nedrivning og nybyggeri nok det mest CO-2 beslastende man kan foretage sig som kommune.


At flertalsgruppen tæller Alternativet, SF, Radikale og enhedslisten viser med al tydelighed, at det hverken er politik eller klimadagsordenen, der har deres interesse. Det er alene levebrød og lidt magtudøvelse sammen med vennerne i klikken, der motivere deres lille bande.

Flertalsgruppen er fuldstændig tavs om alt og alle, for alt klappes jo af i deres eget social-fascistiske fælleskab med borgmesteren som rådgivende arkitekt ud i korruption og magtfuldkommenhed.

Det er en demokratisk katastrofe at en så politisk broget skare rotter sig sammen mod Venstre. Den politiske diskussion amputeres fuldstændigt da disciplinen i flertalsgruppen ikke tillader hverken reelle forhandlinger eller skiftende politiske flertal med Venstre involveret.

Alt klarer flertalsgruppen af internt, med udsøgt gnækken af Venstre i krogene. I praksis betyder det så, at det er embedsapparatet der hersker, al den stund at deltagerne har parkeret enhver form for politik. I pragmatismens-, magelighedens, og ikke mindst magtsygens navn.

Tilbage står magtfordrejning og udbredt korruption, og endda med en selvhøjtidelig politimand i spidsen. Flertalsgruppens fælles projekt er selvfølgelig bare at beholde magten, al den stund, at Venstre ikke kan opnå absolut flertal. Der er kort sagt lagt i kakkelovnen til et 100-års rige med flertalsgruppen.


Så både klimaet og folkestyret skriger efter et nyt parti på rådhuset.  

60148513