Thunbergparagraffen

THUNBERG-

PARAGRAFFEN

Hvis coronakrisens økonomiske konsekvenser ikke skal fortrænge klimadagsordenen, så skal civilsamfundet træde i karakter.

Problemet er blot at utallige styrelser i EU og herhjemme sætter en kæp i hjulet for både nytænkning og lokal udvikling.

Når ikke en gang et økologisk ukrudtsmiddel kan få lov til at komme på hylderne, så er den helt gal.


Værktøjet

Det tiltænkte værktøj skal kunne tages i anvendelse af en borger, hvis en lov, forordning, direktiv eller lign. lægger væsentlige hindringer i vejen for et klimavenligt alternativ,

Man kunne kalde det for Thunbergs klimanødværgeparagraf, eller bare Thunberg-paragraffen.


Eksemplerne

Et eksempel kunne være, at man tilsidesætter miljøstyrelsens manglende vilje til at godkende økologiske ukrudtsmidler, som f.eks. kunne bestå af eddikesyre og salt. Miljøstyrelsen har godkendt kræftfremkaldende gift som roundup, men salt kan f.eks. ikke godkendes. Det er tydeligt for enhver at der står nogle magtfulde sorte lobbyister bag.

Her vil man som borger kunne bruge Thunberg-paragraffen, og simpelthen tilsidesætte miljøstyrelsens klimafjendtlige modus. 

Selvforsyning med el via små vindmøller, solpaneler og akkummulatorer skal frit kunne etableres med Thunberg-paragraffen, såfremt løsnigen er klimaneutral. Alt hvad der gavner klimaet skal i det hele taget være muligt med Thunbergparagraffen i hånden. 


Omvendt bevisførelse ligesom hos Skat

Og det skal fungere med omvendt bevisførelse ligesom når skattevæsenet mener, at du skal betale noget mere i skat. Dvs. at staten/miljøstyrelsen skal redegøre for nødvendigheden af at forbyde et økologisk udkrudtsmiddel til fordel for en kræftfremkaldende gift.


Lokal legalisering af cannabis

Et andet eksempel er en lokal legalisering cannabis i klimaets tegn. For det første er cannabis i udgangspunktet miljøneutral hvis det produceres lokalt, eller at man dyrker det selv.

Alkohol derimod er en klimasynder på højde med kød.

Ud over at være klimavenlig så vil en landsdækkende legalisering nærmest fjerne bandekriminaliteten, og staten vil få en fast indtægt til at finansiere plantning af skov og andre klimatiltag. Og igen hvis staten/folketinget ikke kan redegøre for nødvendigheden af et forbud, i et klimaperspektiv, så står frigivelsen af cannabis ved magt i hele landet.

Skåret helt ind til benet, så tager man de kriminelle banders økonomiske fundament, og bruger det til at plante naturskov. Bortset fra de kriminelle bander, hvem kan så ikke se fornuften i det?

Se artikel i Information.

60148513