Vordingborgmodellen

VORDINGBORGMODELLEN

1. Alle planer om kommunalt nybyggeri, som f.eks et nyt rådhus i Vordingborg annulleres.

De afsatte midler i budgetforliget til et nyt rådhus, bruges til opkøb eller forpagtning af primært lavbundsjorde i Vordingborg Kommune. Når natur og/eller skov er etableret sælges arealerne som jordlodder til private og virksomheder, med et klækkeligt overskud til kommunekassen.

2. Skovlotteriet.dk etableres af Vordingborg kommune for at skaffe den nødvendige kapital til opkøb af landbrugsjord.

Lotteriet bygges op som klasselotteriet, men al overskud går til formålet, etablering af skov og natur. 

Medarbejdere rekrutteres blandt kommunens ledige borgere.

3. Kommunens arealer langs veje, parker, anlæg m.v. kortlægges, med henblik på plantning af træer, bambus, og omlægning til natur/biodiversitet.

4. Jobcentre i Vordingborg kommune omstruktureres således, at ledige borgere aktiveres med plantning af træer og omlægning til biodiversitet.

5. I bestræbelserne for at få borgerne i Vordingborg kommune til at overlade deres private haver til naturen, fritages borgere med naturhaver for renovation via ejendomsskattebilletten. 

6. Alle nyopførte private boliger i Vordingborg kommune, skal følge de samme økologiske standarder som Skolen for livet på Møn. I tæt samarbejde med håndværksvirksomheder udvikles et standardiseret økologisk typehus, kaldet Vordingborghuset. Dispensation kan kun gives hvis byggeriet er i træ.


7. For at gøre det attraktivt at flytte til Vordingborg kommune, fritages nybyggerne for ejendomsskat det første år, og de får en gratis byggegrund af Vordingborg kommune.

Der sættes krav om beskæftigelse og til at boligen ikke må sælges indenfor en periode på f.eks. 10 år,  

Der sættes særlige klimastandarder til erhvervsbyggeri, hvor træ er det bærende element.

Der kan gives dispensation til private hvis det overvejende er træ der anvendes til byggeriet.

8. I takt med et stigende antal nytilflyttere, genetableres de lokale skoler, gerne med en profil, som tager udgangspunkt i, at børnene skal holde kæft og høre efter hvad lærerne siger. For det skaber nemlig glade børn, højere karakterer og muligheder for børnene når de bliver voksne.

De voksne er nødt til at træde i karakter og rent faktisk agere som voksne der viser vejen, og ikke overlader ansvaret til børnene med deres børnefjendske "Hvad synes du vi skal gøre".

Nuværende forladte skolebygninger sikres mod forfald.

9. Der gives dispensation til borgere som ønsker at blive selvforsynende med el og varme. Egen produceret energi fritages for afgifter, såfremt boligen er energicertificeret.

Opførelse af private vindmøller tillades i det omfang at møllen er dimensioneret til matriklens faktiske energibehov. Hensigten er at få borgerne til at installere små vindmøller, som ikke generer naboer unødigt.

Der gives dispensation til alle former for solfangere og anlæg.

10. Forbud mod plasticposer i detailhandlen, og krav om anvendelse af nedbrydeligt plast overalt i ældrepleje, folkeskoler, administration m.v. 

11. Detailhandlen skal tilskyndes til at handle med lokalt producerede økologiske fødevarer. Evt. ved at kommunen finansierer al logistik med egne el-drevne køretøjer.

12. Forbud for private mod anvendelse af Roundup. Kun anvendelse af økologiske ukrudtmidler skal være tilladt i Vordingborg kommune.

Landbrugets anvendelse af ukrudtsmidler skal så vidt muligt begrænses. Et forbud er ikke muligt at implementere sålænge parallel-import er muligt. Men hvis forbuddet for private implementeres, står landbruget alene med ansvaret. Og så er det pludselig et helt andet magtforhold, hvor borgerne kan sige til landbruget; Hvis vi kan, så kan I også.

13. Der oprettes et klimaråd i Vordingborg kommune, hvis opgave bliver at afsøge klimatiltag i kommunen. Herudover skal klimarådet fungere som støttefunktion for de ideer og tiltag som kommunalbestyrelsen kommer med.

14. Thunberg-paragraffen indføres i Vordingborg kommune, se Thunbergparagraffen.

Paragraffen går i al sin enkelthed ud på at lade klimaet komme først.

JAMEN DET MESTE AF DET KAN MAN JO IKKE GØRE SOM KOMMUNE, FOR DET ER STATENS RESORT.  HERTIL ER DER BLOT AT SVARE, AT NÅR DET ER MILJØET DET HANDLER OM, SÅ MÅ BÅDE STAT OG EU PÆNT TRÆDE ET SKRIDT TILBAGE 

Afskaf begrebet bistandshjælp i Vordingborg kommune

Hele beskæftigelsesindsatsen i kommunernes jobcentre skal omlægges radikalt, da stort set alle undersøgelser viser, at de alligevel ikke gør nogen forskel. 

Systemet med alle dens jobkonsulenter, evner ikke at få udsatte borgere i ordinært arbejde. Årsagen er, at især de unge bistandsklienter lever i en subkultur med ligesindede, som fastholder dem i goderne ved ikke at arbejde. Deres arbejde er så at sige, at sørge for ikke at komme i arbejde.

Med afskaffelsen af begrebet bistandshjælp, introduceres i stedet kommunal klimaarbejder. Alle som er, eller havner i bistandssystemet bliver nu klimamedarbejdere i kommunen, som skal arbejde med at plante træer og fjerne ukrudt mekanisk, og med økologiske sprøjtemidler.


Koordinatorer til at organisere arbejdet sammen med klimarådene

En håndfuld medarbejdere fra jobcentrene beholdes, da de skal koordinere klimaarbejdernes arbejde sammen med det enkelte lokalforas bestyrelser og frivillige. Hvorvidt der skal være en eller flere afhænger selvfølgelig af antallet af klimaarbejdere/bistandsklienter som bor i det område klimarådet dækker.

Lokale borgere skal også engageres i klimaarbejdet, og således deltage i arbejdet sammen med klimaarbejderne. 


Fuld fart på beskæftigelsen

Udover at vi får sat fuld fart på klimaprojektet, vil det også øge sandsynligheden for varig beskæftigelse for den enkelte klimaarbejder.

Den nye titel vil give den enkelte klimaarbejder en vis form for stolthed. Og med deres daglige gang og samarbejde med “almindelige” borgere i arbejde, vil de automatisk blive ansporet til at komme væk fra den subkultur, der fastholder dem. 

Når først de ved selvsyn oplever dyderne ved at have et arbejde, så kommer motivationen og ønsket om at bryde med subkulturen helt af sig selv.

I vordingborgmodellen bliver de så at sige omringet af en flok mentorer til at få dem på rette vej.


Økonomisk incitament til biodiversitet i haven.

Der skal fart på omlægningen til naturhaver. Money talks bullshit walks, så hvis borgerne omlægger til naturhave, så honoreres de af kommunen, F.eks ved at de slipper for at betale for renovation via skattebilletten.

Og når et tilstrækkeligt antal borgere får lagt om, kan vi som forbrugere gå efter landbruget og stille og roligt sige “Vi slår jer kraftstejleme ihjel hvis I ikke stopper med at bruge pesticider”.


Slut med juletræer, i hvert fald de ægte

Til jul skal juletræet være af genbrugsplast fra havet, så det kan holde år efter år.

Der skal stadig købes rigtige juletræer, men de skal blive stående og vokse sig til store smukke grantræer.

Tanken er at vi hver især betaler plantageejeren eksempelvis 100 kr. for at passe og pleje træet, hvert år. Ideelt set vil vi på denne konto kunne plante godt en mio nye træer hvert år, og jordejerne vil ikke stritte imod, da økonomien er sikret.

Vi skal vænne os til at have en extra gæst med til jul, nemlig moder jord.

Det er hende vi donerer juletræerne, og hver enkelt af os kan skatte den nye ærværdige gæst med det antal træer som samvittighed og pengepung rækker til.

60148513